Årsmøte (22.01.2013)

Årsmøtet ble som tidligere år arrangert på Tregården restaurant på Persaunet. I alt 23 medlemmer møtte opp for å få en gjennomgang av 2012 og en forsmak på 2013.

Møtets program bestod av tradisjonelle årsmøtesaker som oppsummering av 2012, framlegging av klubbens økonomiske tilstand, valg av nytt styre, valg av ny valgkomité og eventuelt. 
Formann Odd Vaagan startet møtet med en grundig gjennomgang av alle møter og turer som ble gjennomført i 2012. Nøkkeltallene fra arrangementene viser at det i 2012 var en økning i både antall biler og deltagere i forhold til 2011. Med det medlemstallet vi har i lokalavdelingen, ser man snart ikke på hvilket område vi ennå har til gode å vokse (sette nye rekorder).
 
Deretter orienterte Odd om inntekter og kostnader gjennom et oppsett som alle forsto og som viser at vi har særs god styring på økonomien. For 2012 ble det et overskudd, som vil bli trukket fra på tildelinger i 2013, da klubben har som mål å gå i kr. 0,00. Midlene brukes på de medlemmene som stiller på forskjellige arrangement gjennom året. 
Forslag til terminliste for 2013 ble framlagt. Det er nå opp til det nye styret å benytte denne, eller gjøre endringer. Spesielt så det ut til at forslaget om en fellestur til Goodwood vekket interesse.
 
Per Erik Skogrand framla valgkomitéens arbeid. Ole Kristian Grøtnes har etter flere år som styremedlem valgt å trekke seg grunnet mange andre private verv. Som erstatning hadde valgkomitéen forslag om Knut B. Rognes som nytt styremedlem. Forslaget fra komitéen ble vedtatt med akklamasjon. 
NSK avdeling Trøndelags styre for 2013 er dermed som følger: 
Formann: Odd Vaagan 
Styremedlemmer: Trond Håvard Bjørgum, Tom Qviller, Jan Husby, Eirik Sesseng og Knut B. Rognes 
Til ny valgkomité ble valgt Per Erik Skogrand og Gunnar Ellevseth.
 

Vi hadde blitt servert en gedigen lukket valnøtt, kaffe og te under møtet, men folk fortsatte å forsyne seg. Gunnar Ellevseth viste da en del artige bilder fra hans siste tur i USA, som med hans kommentarer ble riktig trivelig. 
På slutten av møtet viste Trond Håvard noen svært artige bil-relaterte snutter fra YouTube. Ikke alle er like gode bilførere bl.a. i Russland. Stor interesse fra møtedeltagerne. 
Møtet ble avsluttet kl. 20:45. En stor takk til formann Odd for et godt år i 2012.
Skroll til toppen