Årsmøte 2012 (17.01.12)

25 medlemmer møtte opp til et hyggelig møte med servering av kaffe og kake.

Formann Odd Vaagan ønsket velkommen og gikk gjennom kveldens agenda, som ble sendt ut til medlemmene i forkant av møtet.
1. Innkallelsen ble godkjent uten innvendinger.
2. Valg av ordstyrer/referent: Odd Vaagan/Jan Husby, Erik Fridèn undertegner referatet.
 
 
3. Odd orienterte om sesongen 2011 som nok en gang kan summeres med suksess, spesielt kan nevnes vårturen som på en meget proff måte ble lagt om fra Vestlandstur til Nordlandtur på bare noen timers varsel og endte i knall-suksess. 


I alt 12 aktiviteter (270 personer, 73 biler) og 5 styremøter ble avholdt i løpet av sesongen.
4. Regnskap for 2011 ble presentert av kasserer Bjørn Otto Valstad. Dette viser en god økonomi i avdelingen og at pengene går tilbake til medlemmene.


Budsjett for 2012 viser en økning fra 2011, noe som gjenspeiler økende oppslutning på aktivitetene.
5. Terminliste for 2012 ble lagt fram som forslag fra sittende styre med bl.a. Go-kart og El-bil på programmet. Endelig Terminliste blir lagt ut på avdelingens nettside når den er behandlet av det nye styret. 


Odd orienterte litt om CSM (Classic & Sportscar Meeting), som vil gjennomgå en vesentlig endring i 2012. Dette for å gi et bedre tilbud til alle medlemmer, samt utnytte klubbens ressurser på en bedre måte. I stedet for den tradisjonelle samlingen på Våler blir det 24.-26. august en høst-tur m/overnatting i regi av NSK sentralt, til et senere bestemt møtested på Østlandet. I samarbeid med avd. Rogaland, avd. Sørlandet og avd. Oslo håper vi dette vil bli et spennende arrangement.

6. Valg av Styre: Valgkomitèen v/Per Erik Skogrand la fram forslag til nytt styre. Med unntak av Bjørn Otto Valstad etter eget ønske om å fratre har resten av styret sagt ja til gjenvalg. Tom Qviller ble foreslått som nytt styremedlem. Etter votering ble det nye styret enstemmig valgt.
7. Valg av valgkomitè; Per Erik Skogrand og Gunnar Ellevseth ble gjenvalgt v/aklamasjon.

 

 
8. Underholdning/eventuelt: 

Erik Fridèn la fram forslag om inndeling i grupper v/felleskjøring da det erfaringsmessig blir litt mye ”strekk i feltet”. Han kom samtidig med et innspill om at bilder som legges ut på nettet kan handle om litt mer enn ”felger og bilskjermer”, vi kjører for eksempel gjennom mye flott natur.


Ole Kristian Grøtnes fortalte om sin skrekk-opplevelse med bilbrann like før jul, da hans Porsche Boxter tok fyr etter startproblemer med den følge av bilen ble kondemnert. Godt å høre at ny bil (Boxster S) allerede er handlet inn og når dette skrives er hentet oppover fra Bergens-området .

Film fra Vårturen 2011 ble kjørt mens praten gikk.


Odd Vaagan avsluttet møtet med å takke Bjørn Otto for mange gode år som styremedlem og kasserer og ønske Tom Qviller velkommen som nytt medlem i styret. Bjørn Otto takket for seg. Vi håper han vil dukke opp med ny ”doning” snart.


Møtet ble avsluttet ca. kl 21:00.
Skroll til toppen