NSK inviterer til kjøretrening på Rudskogen fredag 26. april!

Banen er oppe fra 17-21! NB: Vi benytter det gamle depotet!

Møt helst opp til kl. 16:00! Det er ingen forhåndspåmelding. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen. Treffet er kun åpent for medlemmer av NSK – innmelding kan dog gjøres på stedet. Det vil bli avholdt førermøte kl. 16:45, deretter kl. 17:45 og 18:45. Deltagelse på førermøte er obligatorisk for samtlige som skal kjøre på banen.

Pris for kjøring på banen er kr. 800,-. Ekstra førere på samme bil koster kr. 200,- pr. fører. Vi tar kort!

Husk at Rudskogen krever PVC-presenning under lisensierte biler, samt biler som lekker væsker! Presenningen skal tåle oljesøl (dvs ikke typisk båtpresenning) og være stor nok til at alle 4 hjul står på presenningen. Vedr. støy så er kravet det samme som tidligere, dvs under 100 dB.

Lisensierte biler: Vi vil arrangere egne heat for disse forutsatt at det stiller et minimum av biler. dvs. minst 5 som kan kjøre i hvert heat – husk at formelbiler må kjøre i eget heat og ikke sammen med andre lisensierte biler. NB   viktig! Send beskjed innen torsdag 25. april kl. 12:00 til [email protected] hvis du kommer med lisensiert bil, slik at vi evt kan gi beskjed dersom det ikke blir eget heat for dere. 

Husk å laste ned skjemaet under som inneholder regler og opplysninger som må fylles ut før man får kjøre! Fyll ut skjemaet (husk at det er 3 sider!) og ta det med deg, så går registrering vesentlig lettere. 😉

VELKOMMEN!

Skroll til toppen