Innkalling og saker til ordinær Generalforsamling

NSK innkaller med dette til Generalforsamling fredag 1. februar 2013 på Pers hotell på Gol (samtidig med NSKs Vinterweekend på samme sted).

Agenda

a)  Godkjenning av innkalling

b)  Valg av ordstyrer og referent

c)  Valg av to til å undertegne protokoll

c)  Godkjenning av fullmakter

d)  Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått

e)  Revidert regnskap for det år som er gått

f)  Ansvarsfrihet for styret

g)  Forslag til budsjett med fastsettelse av medlemskontingent

h)  Forslag om at innmeldingsavgiften fjernes.

i)  Forslag om halv pris på medlemsskap på de TO siste banekjøringene i NSK-regi

j)  Valg av formann, styremedlemmer og vararepresentant(er)

k)  Valg av revisor

l)  Valg av valgkomitè

Årsmøtepapirer er ikke helt klare enda, men vil legges frem på Generalforsamlingen. Det vil også være mulig å få dem tilsendt på mail så snart de er klare, kontakt styret på epost så vil vi oversende dette. NB: Medlemsnummer må oppgis i henvendelsen (står bl.a. på medlemskortet ditt).

Skroll til toppen