2b. Leiekontrakt

Leiekontrakt for plass i garasjen

NB: Leiekontrakten kan lastes ned i PDF format. Leiekontrakt i PDF format

 


Leiekontrakt for leie av lagringsplass.

 1. Kontrakten gjelder leie av lagringsplass for sportsbil i NSK Rogaland’s klubblokalet på Klepp.
 2. Leiekontrakt gjelder lagringsplass av type ;
  _____  stk liten lagringsplass (2,3 x 4,5 m) i uisolert hall, kr. 3500 pr år.
  _____  stk stor lagringsplass (2,9 x 5,0 m) i isolert hall, kr. 5000 pr år.
 3. Utleieperioden er 12 måneder fra 01.06.2012 til 31.05.2013.
 4. Leiesum for hele perioden betales ved inngåelse av kontakt.  Beløpet skal innbetales til  NSK avd. Rogalands konto nr  9355.11.39164. (ved navn Lars Erik Hjertaas).
 5. Fast plass i lokalet tildeles av hus-styret. Ifm parkering eller henting av bil, avtales dette med en representant fra hus-styret.
 6. Leietaker har ikke anledning til å bruke mer plass enn sitt tildelte område iht leiekontrakt. For parkering betyr det både i bredde og lengderetning, slik at de ikke er til hinder eller sjenanse for de øvrige plassene.
 7. Hver leietaker er enkeltvis ansvarlig for eventuelle skader vedkommende påfører eget, andres eller felles utstyr, kjøretøyer eller annet. Det er opp til den enkelte leietaker å tegne egen forsikring som dekker skader på eget og andres utstyr, samt forsikring som dekker tap ifm tyveri, brann eller lignende.
 8. Medlemmer skal ikke bruke andre medlemmers verktøy eller utstyr uten at dette er avtalt med eier på forhånd.
 9. Av hensyn til støv, er det ikke tillat å;
  a.       slipe eller pusse lakk, sparkel, stålplast eller lignende som avgir støv i lokalet.
  b.      sprøyte lakk, grunning, tectyl eller lignende som avgir støv i lokalet,
 10. Av hensyn til brannfare er det ikke tillat å;
  a.       sveise, bruke vinkelsliper eller tilsvarende utstyr som kan forårsake antenning
  b.      oppbevare særdeles brannfarlige eller selvantennende væsker som kan forårsake antenning.
 11. Alle leietakere skal ta hensyn til de øvrige kjøretøy / leietakere i lokalene.  Det er et krav til at alle leietakere holder plassen sin ryddig.
 12. Utleie av lagringsplass skal kun være til biler, fortrinnsvis sportsbiler.
 13. Medlemskap i NSK er en forutsetning for leie av lagringsplass i NSK lokaler. Lokalet skal brukes til oppbevaring og vedlikehold av klubbmedlemmenes egne biler og kan ikke benyttes av andre.
 14. Nødvendig vedlikehold og dugnader på bygget / eiendommen arrangeres av hus-styret, og leietakere er forpliktet til å delta på dette med mindre de har gode grunner for fravær.
 15. Hus-styret har kontroll med bruken av lokalene, og påser at medlemmene følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer som gjelder for alle leietakere.
 16. Uteplassen kan ikke brukes til oppbevaring eller parkering av biler eller andre kjøretøyer. Området skal iht leiekontrakt holdes pent og ryddig.
 17. Post navigation
Skroll til toppen