Gjenger og nøkkelvidder i England

Håper dette kan være med på å løse opp i en del undring over merking verktøy for dere som skrur på gammel engelsk.

 Litt historie. Før forrige århundreskifte var det ingen standard for gjenger og boltestørrelser. Den enkelte produsent laget sine egne skruer og bolter og muttere etter eget forgodtbefinnende. Men så kom Mr. Whitworth som standardiserte et system for grove gjenger. Whitworth gjengene hadde 55 grader flankevinkel.

Sammen med standardisering av gjengedimensjoner kom også en standard for bolthoder. Denne standarden var basert på radius til sekskantens omskrevne sirkel, eller lengden langs en av kantene i sekskanten. Dette ga nøkkelvidder som ikke er hele eller deler av en tomme. Når det allikevel er angitt en fraksjon (brøk) av en tomme på nøkkelen for eks 3/8 W, så henviser dette til boltens størrelse, dvs nøkkelen passer til en bolt med gjengediameter 3/8″. Noen år senere fant engelskmennene ut at de hadde behov for skuer med finere gjenger enn de grove Whitworth gjengene. De introduserte da et system med fingjenger, også med 55 grader flankevinkel som kalles for BSF. De fant og ut at bolthodene for de grovgjengede boltene virket store i forhold til den fingjengede bolten. Derfor brukte de hodestørrelsen fra en størrelse mindre bolt. Det vil si hodet fra en 3/8 BSW ble brukt på en 7/16 BSF. Derfor er en nøkkel merket både 3/8W og 7/16BS.

For å gjøre forvirringen komplett finnes det to gjengesystemer til. Det ene som kalles British assosiation (BA) er egentlig et metrisk system med gjenger fra 6.00mm ned til 0,25mm. Gjengene er benevnt med et nummer hvor 0=6mm og 25 er 0,25mm og de har en flankevinkel på 47,5 grader. Nøkkelvidden for disse skruene er angitt på nøkkelen med nummeret altså 0 BA for en 6mm skrue osv. Whitworth nøkler passer ikke, ei heller vanlige tommenøkler eller for den saks skyld mm.

Det siste er et system brukt på sykler og motorsykler og kalles CEI (Cycle engineers Institute). Her er gjengene en 60 graders gjenge og stigningen er forskjellig fra BSW / BSF. Imidletid brukes samme nøkkelvidder som for BSW / BSF.

Det amerikanske systemet intoduserte Unified threads fine og Unified threads coarse (UNF / UNC) og har nøkkelvidder some er fraksjoner av en hel tomme, og nøklene er merket med størrelsen over to flater på sekskanten (A/F Across Flats) ikke diameteren på bolten. UNC / UNF har 60 grader flankevinkel, Whitworth og UNF/UNC kan brukes om hver andre med unntak av 1/2″.

Håper dette kan være med på å løse opp i en del undring over merking verktøy for dere som skrur på gammel engelsk.

 

 Størrelse bolt  Standard  Nøkkelvidde i mm  Påskrevet nøkkel 
1/4 A/F  11,1 7/16
5/16 A/F  12,7 1/2