Et annerledes CSM i 2012

PRESSEMELDING: Classic & Sportscar Meeting, i regi av Norsk Sportsvogn Klubb, har vært en arrangementssuksess. Konseptet var å forene tre av klubbens aktivitetsområder i ett heidundrende arrangement: Trackday-kjøring, bilutstilling og racing. Siden det første arrangementet i 2005 har publikum og deltakere opplevd action med store felt av historiske biler, GT-biler og clubsport-biler. På trackday-banen et heftig mangfold av høyst forskjellige gatebiler. Og på mønstringsområdet en improvisert utstilling av klassiske biler og nye entusiastbiler av alle årganger, slag, merker og opprinnelsesland. Her kunne enhver komme med sin entusiastbil og stille ut. I 2012 er det klart for et annerledes CSM.

– Vi har hatt et meget godt samarbeide med Vålerbanen om dette arrangementet, forteller Inge Mauseth, formann i NSK. – Men det har vært et svært ressurskrevende arrangement, både når det gjelder planlegging og gjennomføring, som det heller aldri har vært mulig å få noe økonomisk ut av. Vi har derfor gjort en totalvurdering av klubbens ressurser, og ønsker i framtiden å bruke disse på arrangementer som retter seg mer eksklusivt mot klubbens medlemmer, for det er en kjensgjerning at mesteparten av deltakerne på CSM faktisk ikke har vært klubbmedlemmer. Derfor snur vi oss rundt og lanserer et helt nytt CSM-konsept for neste år. Men aller først, en stor takk til Vålerbanens mangeårige, entusiastiske engasjement rundt dette arrangementet, til alle som trofast har deltatt år etter og år, og til alle som har bidratt med arbeidsinnsats og sponsorbidrag for å gjennomføre det mange mener har vært et av landets beste bilarrangementer, uttaler Mauseth.

Planene er allerede klare for et nytt CSM, røper han videre. – Vi ønsker å utvikle CSM til hva navnet egentlig tilsier, et treff for sports- og klassiske biler. NSK er en klubb for hele landet, men i praksis blir mange arrangementer rene Østlands-fenomener. Imidlertid har klubben flere oppegående distriktsavdelinger, både i Trøndelag og Rogaland, og en ny avdeling er under etablering på Sørlandet. I 2012 runder klubben også 35 år, og da skal vi for første gang lage et landstreff hvor alle kan møtes på ett, sentralt sted. Både til en jubileumsfeiring og til nye sportsvognaktiviteter og tradisjonelle landstreffaktiviteter. Nå i helgen møttes representanter fra hovedstyret og distriktsavdelingene på Gardermoen og la rammene for det nye Classic & Sportscar Meeting, den 25. – 26. august 2012.

Skroll til toppen