LMK og Tennant/Gjensidiges informasjon om fusjonering

LMK informerer: ALLE kunder i Tennant har i november fått et brev som sier at deres eksisterende forsikringer videreføres med Gjensidige Forsikring som forsikringsgiver. Dette har ingenting med LMK/klubbene og oppsigelsen av avtalen med Tennant å gjøre.

Forsikringsselskapet har nemlig plikt til å informere alle sine kunder om slike fusjoner som nevnt i brevet. LMK Forsikring vil selv kontakte alle som har en LMK Forsikring om flyttingen for å gi god informasjon, og svare på eventuelle spørsmål.

Forsikringsselskapet Gjensidige kjøpte Tennant for et par år siden, men først nå tar de over Tennant med «hud og hår». Selskapet er lovpålagt å opplyse sine kunder om denne type endringer. Dette betyr altså ingenting i forhold til dine forsikringer i Tennant. Dette betyr heller ingenting for LMK og klubbene.

Når det gjelder flyttingen blir alle som har LMK Forsikring kontaktet av de som jobber med LMK Forsikring i det nye selskapet. De vil informere og svare på spørsmål i tillegg til å høre om det kan legges inn eventuell oppdatert informasjon om klubbtilhørighet, kjøretøy og annet som er relevant før flytting av forsikringen(e). Det kan også være at noen ønsker å bli værende igjen i Tennant selv om man da mister Helforsikringen og/eller de andre LMK Forsikringene som Restaurering-, Lager-, Blivende Klassiker- og/eller Oppstillingsforsikringen. Derfor blir det gjort på denne måten.

Du/dere behøver altså ikke gjøre noenting.

Skroll til toppen