God Jul og Godt Nytt År!

Året 2009 er snart bare en del av historiebøkene, og som vanlig har det vært et begivenhetsrikt år for Norsk Sportsvogn Klubb.

Mest oppmerksomhet er det alltid rundt de store arrangementene – og i 2009 ble en av de største Vårmønstringene gjennomført på Øvrevoll. Som vanlig er det også vårmønstringer i NSK-regi gjennomført av våre lokalavdelinger. Årets Classic and Sportscar Meeting (CSM) ble arrangert for 5. år og nå med rekordstor påmelding. På landsbasis har det vært gjennomført mange turer, banedager, isbanekjøring og medlemsmøter. Alt med sedvanlig, sosial sportsvognsprofil.

Styret i NSK vil rette en stor takk til alle som hjelper til for at NSK fortsatt skal kunne holde et høyt nivå på våre arrangementer! NSK vil alltid være avhengige av frivillige funksjonærer og innføringen av årets Marshal-ordning har fungert utmerket. Har du lyst til å bidra? Ta kontakt med styret!

Vi vil også med dette ønske alle medlemmer en riktig god jul og et godt, nytt sportsvognsår!

Skroll til toppen