LMK: Ordnung muss sein!

Byråkrati kan man generelt ofte «oie» og «akke» seg over, men noen ganger er det både riktig og praktisk med kontorrutiner. Ikke minst i forbindelse med en besiktigelse.

Det er viktig at eier har en kopi av den samme dokumentasjon som LMK Forsikring har i sitt arkiv. Det er like viktig at klubben har en oversikt over hvilke kjøretøy som de forsikrer. Ikke bare for godtgjørelsens skyld, men også som en pekepinn på hvordan forsikringsarbeidet i klubben fungerer. Både på antall forsikringer i forhold til antallet klubbmedlemmer, type forsikringer, og ikke minst når det er tid for en 10-års rebesiktigelse.

Etter en besiktigelse skal altså eier ha den bakerste kopien av besiktigelsesskjemaet. Den midterste sendes klubbens forsikringsansvarlige. Forsiden av skjemaet skal sammen med søknad og bilder sendes klubben for påtegning for godkjent medlemskap. Deretter sender klubben alt inn til LMK.

Skroll til toppen