«Forbud mot gamle biler»

Dette var overskriften i fredagens (24.10) oppslag i Aftenposten. Men; miljøvernminister Erik Solheim har IKKE sagt dette, bedyrer informasjonssjef Jon Berg i Miljøverndepartementet til LMK.

Det er Aftenposten selv som har laget denne spekulative og feilaktige tittelen som har skremt mange eiere av motorhistoriske kjøretøy. Det som også er ille er at tittel og utdrag av artikkelen er spredt via Norsk Telegrambyrå til en rekke lokal- og regionaviser i Norge.

Jon Berg påpeker ovenfor LMK at det Solheim har kommentert er det faktum at moderne teknologi gjør at utslippene fra hver bil går ned. Likevel øker utslippene fra veitrafikken fordi det blir stadig flere biler. I 2007 slapp biler og lastebiler ut totalt 19 prosent av Norges samlede CO2-utslipp.

Solheim ser for seg:

*  Gradvis forbud mot å kjøre CO2-verstingbilene på norske veier. Det betyr at titusener av biler kan bli forbudt om noen år.

(LMK: Dette er allerede på vei inn, og det blir Oslo, Stavanger og Bergen som innfører disse EU-direktivene først. Dette gjelder diesel”værstingene” over 7,5 tonn, og det vil i de tre nevnte byene innføres en spesiell dieselavgift for disse. Merk at dette forutsetter at forslaget går gjennom, og det er ennå ikke sendt ut på høring. LMK mener likevel at de politiske signalene er så sterke på innføringen av miljøsoner at vi må være forberedte på dette.  For å få unntak for ”våre” kjøretøy over 7,5 tonn, har LMK siden mai i år vært i dialog med arbeidsgruppen som utformer forslaget. Men at miljøsoner uansett blir en utfordring i fremtiden er noe LMK anser som ganske sikkert!)

*  Forbud mot å selge biler som slipper ut mer enn en viss fastsatt mengde CO2. Det betyr at de største diesel- og bensinslukerne blir forbudt å selge i Norge.

(LMK/Miljøverndepartementet: Dette vil dreie seg om salg av nye biler – ikke de som allerede er registrerte eller motorhistoriske.)

Denne gangen var altså dette en falsk alarm for våre kjøretøy. Likevel bør alle være årvåkne og forsøke å få sjekket slike opplysninger.

Følg diskusjonen i forumet!

Skroll til toppen