22
jun
Ferdighetskjøring på Vålerbanen 22.juni, 2022

Ferdighetskjøring på Vålerbanen 22.juni, 2022

22. juni 2022
- 22. June 2022
kl. 15:00
Sted: Vålerbanen
Avdeling: NSK

OM FERDIGHETSKJØRING
NSK er en bilklubb som har som formål blant annet å fremme interessen for og kunnskapen om sportsvogner og å arbeide for god trafikkultur. Med bakgrunn i dette har vi i mange år arrangert såkalt kjøretrening på bane, der vi har ønsket å tilby våre medlemmer en anledning til å utvikle sine kjøreferdigheter og å lære bilen sin å kjenne i trygge omgivelser. Vårt fokus på disse treffene har hele tiden vært at det enkelte medlem kan utvikle seg som sjåfør, og at alle kan og skal kjøre innenfor sine grenser.
I pass avsatt for Urutinerte/ Nybegynnere er det stort sett alltid Instruktører tilgjengelig. Tempoet skal være moderat, og det vil i de fleste pass være Instruktørbil ute på banen som viser riktig sporvalg, bremsepunkter, etc.

Vi har i de senere år hatt et stadig sterkere fokus på sikkerhet på våre arrangement. Før noen slippes ut på banen må de ha vært gjennom et førermøte der det i tillegg til de praktiske reglene for kjøringen presiserer at det ikke er løp, at man alltid må kjøre innenfor sin egen komfortsone, og at vi er svært strenge på å følge opp forbikjøringer som ikke er i henhold til våre instrukser. Vi oppfordrer også alle til å følge med i speilene og slippe forbi raskere biler, slik at uønskede situasjoner kan unngås.

Vi tar sikkerheten på alvor og leier inn ambulansetjeneste fra Sport Rescue Team på alle våre banetreff.

PRIS
• Kjøring: NOK 1.400,- for NSK og KNAs medlemmer (+innmelding for ikke-medlemmer)
• Instruksjon: Gratis for nybegynnere
• Publikum: Gratis

Arrangementet er åpent for deltakelse fra medlemmer av NSK og samarbeidende klubber i KNA-systemet.
Andre kan delta ved innmelding som kan gjøres på stedet. Medlemskontingenten er for tiden 550 kroner i NSK.

TIDSSKJEMA
15:00 – Sekretariat og teknisk åpner
15:45 – Førermøte
16:00 – 16:40 Gateregistrerte biler – Rutinerte
16:40 – 17:00 Gateregistrerte – Urutinerte/ Nybegynnere (opplining i pit 5 minutter før)
17:00 – 17:40 Gateregistrerte biler – Rutinerte
17:40 – 18:00 Gateregistrerte – Urutinerte/ Nybegynnere (opplining i pit 5 minutter før)
18:00 – 18:40 Gateregisterte biler
19:40 – 20:00 Gateregistrerte – Urutinerte/ Nybegynnere (opplining i pit 5 minutter før)
20:00 – 21:00 «Åpen pit» – Frikjøring for alle

PÅMELDING/REGLEMENT

Påmelding gjøres på stedet fra kl.1500.

Vi setter pris på om deltakerne skriver ut og har med seg ferdig utfylt reglement-/registreringsskjema.

Norsk Bilsportsforbund Banereglement: NSK – NBF Banereglement

Lisens for kjøring fører/passasjer: Lisens NBF – Fører – Passasjer

Husk også hjelm og heldekkende klær – ikke brennbare.

Det er mulig å stille med alle typer biler så lenge de er i teknisk bra stand (sjekk av generell tilstand, bremsevæske, lys, tauekrok, etc.).

Merk at Vålerbanen opererer med en støygrense på 98 dB!

Rull til toppen