Generalforsamlingen besluttet utsatt

Generalforsamlingen besluttet utsatt

Styret har besluttet å utsette generalforsamlingen 2020 som var planlagt hos Harald Huysman torsdag 19 mars. Anbefalinger og råd fra myndighetene følges. Vi tar sikte på å avholde generalforsamlingen på et senere tidspunkt. Ny dato vil bli kommunisert når det igjen blir mulig å avholde denne type møter.

 

Når det gjelder øvrige aktiviteter som f.eks Vårmønstringen vil vi komme nærmere tilbake til dette. Det oppfordres til å følge med på vår nettside sportsvogn.no.

 

Styret Norsk Sporstvogn Klubb